13

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Odszkodowania za wypadek

Obecnie ubezpieczenia stanowią nieodłączny element naszego życia. Są one obowiązkowe, jak i dobrowolne. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że kiedy uczestniczymy w wypadku, w którym to my jesteśmy poszkodowani, to mamy prawo do odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Konsekwencją tego jest fakt, że ubezpieczony nie musi pokrywać kosztów związanych z naprawą pojazdu i szkód wyrządzonych na osobie. Sumy gwarancyjne względem jednego zdarzenia wynoszą:
1) 5 milionów euro za szkody na osobie
2) 1 milion euro za szkody na mieniu.
Co do zasady odpowiedzialność odszkodowawczą za zaistniały wypadek komunikacyjny ponosi jego sprawca, a w rzeczywistości będzie to firma ubezpieczeniowa, u której sprawca był ubezpieczony.
W przypadku chęci uzyskania takiego odszkodowania musimy zebrać potrzebne zaświadczenia lekarskie o naszym staniu tuż po wypadku. Jest to istotny element roszczenia o odszkodowanie, ponieważ będzie nam ono wypłacane w wysokości zależnej od poniesionej szkody.

zobacz także: http://www.gry-online24ha.pl

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About the author: